Andere vragen

Start

Hoe zit het met geheimhouding?

De mediator en de partijen zijn gebonden aan geheimhouding Het besprokene tijdens de mediation blijft vertrouwelijk.  Partijen bepalen gezamenlijk wat zij naar buiten willen brengen. 

Wat gebeurt er als de mediation mislukt? 

Eventuele concessies, gedaan tijdens het onderhandelingsproces, zijn dan van tafel. In de mediation-overeenkomst wordt dit tevoren vastgelegd.

Kosten?

Partijen betalen in beginsel ieder de helft van de kosten, tenzij ze iets anders afspreken. Als bijvoorbeeld de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt dan betekent dat niet dat hij inhoudelijk wordt geļnformeerd over hetgeen zich tijdens de mediation heeft afgespeeld. Alleen wat partijen en de mediator afspreken komt naar buiten.

Adviseurs?

Partijen kunnen zich laten bijstaan door hun eigen adviseur(s). Ze moeten dan uiteraard de eventuele kosten van die adviseurs zelf betalen. 

Afsluiting

De mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd. Deze wordt door partijen en de mediator ondertekend. 

 
Vragen of opmerkingen over deze website kunt u sturen aan info@ottervanger.nl.
Copyright © 2005-2008 Ron Ottervanger Mediation
Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2008