Hoe werkt mediation

Start
Download

Hoe gaat Mediation in zijn werk?

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

U kiest er uit eigen vrije wil voor om aan de  mediation mee te doen. U kan niet worden gedwongen. Ook kunt u op ieder moment tijdens de mediation besluiten ermee te stoppen, zonder dat dit verdere gevolgen heeft. Alle deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.

Aan het begin van de mediation sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak waarbij de partijen elkaar beloven om te proberen het geschil door mediation op te lossen, waarin ook de vertrouwelijkheid en geheimhouding afgesproken wordt. 

Dan start de mediation.

De mediator help de partijen om zich actief op te stellen en open te overleggen. Niet de formele standpunten maar juist de belangen staan centraal. Wat wil ieder bereiken? De mediator begeleidt de partijen bij het zoeken naar oplossingen die voor beiden bevredigend zijn.

Niets is bindend in dit stadium. Er kan open gesproken worden over mogelijkheden en wensen.

Wanneer een oplossing is gevonden die door beide partijen aanvaard wordt, dan wordt die schriftelijk vastgelegd in een "vaststellingsovereenkomst" (contract), die door beide partijen en door de mediator wordt getekend.

Daarmee eindigt de mediation.

 
Vragen of opmerkingen over deze website kunt u sturen aan info@ottervanger.nl.
Copyright 2005-2008 Ron Ottervanger Mediation
Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2008